Vabilo na skupščino ASZS 2022

Vabimo vas na redno skupščino Akcijske strelske zveze društev Slovenije, ki bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer potekala  virtualno prek videokonference Zoom v petek, 29. aprila 2022, ob 18. uri.

Delegate naprošamo, da svojo udeležbo potrdijo na elektronski naslov info@aszs.si in si s tem zagotovijo povezavo do videokonference. Ker je letošnja skupščina tudi volilna, pozivamo društva člane, da v skladu z 22. členom statuta do 30. marca 2022 predložijo svoje kandidate za predsednika, člane Izvršnega odbora in člane Nadzornega odbora.

Dnevni red redne seje:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo predsednika AZSZ za 2021, razprava in sprejem
 5. Finančno poročilo 2021, razprava in sprejem
 6. Poročilo sekretarja ASZS za 2021, razprava in sprejem
 7. Poročilo predsednika nadzornega odbora ASZS za 2021, razprava in sprejem
 8. Poročilo predsednika disciplinske komisije ASZS za 2021, razprava in sprejem
 9. Poročilo predsednika sodniške organizacije ASZS za 2021, razprava in sprejem
 10. Pregled predloga novega statuta, razprava in sprejem
 11. Volitve organov zveze
 12. Program dela in finančni plan za delo v 2022, razprava in sprejem
 13. Določitev višine članarine, razprava in sprejem.
 14. Pregled prošenj za sprejem v zvezo, razprava in sprejem
 15. Razno

Delo na skupščini bo potekalo v skladu s statutom ASZS in poslovnikom.
Priloga: obrazec Predlog kandidatov za funkcionarje in organe ASZS 2022

Po sklepu Izvršnega odbora z dne 12.3.2022
Predsednik Zveze:
Damijan Nacevski

Vabilo v PDF obliki