Vabilo na skupščino ASZS 2023

Vabimo vas na redno skupščino Akcijske strelske zveze društev Slovenije, ki bo potekala  virtualno prek videokonference Zoom v četrtek, 6. aprila 2023, ob 18. uri.

Delegate naprošamo, da svojo udeležbo potrdijo na elektronski naslov info@aszs.si in si s tem zagotovijo povezavo do videokonference.

Dnevni red redne seje:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo predsednika AZSZ za 2022, razprava in sprejem
 5. Finančno poročilo 2022, razprava in sprejem
 6. Poročilo sekretarja ASZS za 2022, razprava in sprejem
 7. Poročilo predsednika nadzornega odbora ASZS za 2022, razprava in sprejem
 8. Poročilo predsednika disciplinske komisije ASZS za 2022, razprava in sprejem
 9. Poročilo predsednika sodniške organizacije ASZS za 2022, razprava in sprejem
 10. Pregled predloga novega statuta, razprava in sprejem
 11. Program dela in finančni paln za delo v 2023, razprava in sprejem
 12. Potrditev novega sekretarja ASZS

Delo na skupščini bo potekalo v skladu s statutom ASZS in poslovnikom.

Po sklepu Izvršnega odbora z dne 22.1.2023

Predsednik Zveze:
Damijan Nacevski

Vabilo v PDF obliki