Dokumenti

Statut zveze in drugi dokumenti


Vloga za izdajo potrdila o aktivnosti


Novi pogoji za izdajo potrdila o aktivnosti!

Vlogo poda za svojega strelca zastopnik društva – člana ASZS, strelec je v tekoči sezoni ali v zadnjih 12 mesecih uspešno tekmoval na vsaj dveh tekmovanjih, ki so bila izvedena pod okriljem in v skladu s tekmovalnim sistemom ASZS, za tekmovanja v tujini morajo biti dostopni uradni rezultati,s strani zastopnika društva – člana ASZS izpolnjena