ZGODBA O ZVEZI

Akcijska Strelska Zveza Društev Slovenije – ASZS, je bila ustanovljena Avgusta 2005 s ciljem združiti strelske klube Slovenije, ki se s športnim streljanjem ukvarjajo ljubiteljsko in z namenom popularizacije strelskega športa. ASZS deluje na prostovoljni osnovi in z minimalnim finančnim vložkom klubov, ki so nosilci delovanja v zvezi. Osrednje naloge zveze so obveščanje članstva, strokovno izobraževanje, koordinacija športnih prireditev, sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, skrb za ohranjanje in razvoj varnega športnega streljanja.

Akcijska Strelska Zveza Društev Slovenije, Polje 11f, Izola 6310 / Matična št.:2103451 / Davčna št.: 96600365

ASZS 

JE PRIDRUŽENA ČLANICA OLIPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ

PREDSEDNIK ZVEZE

DAMIJAN NACEVSKI

TEL: 031 404 040                Mail: info@aszs.si

DOKUMENTI

POGOJI ZA IZDAJO POTRDILA ZVEZE ZA OROŽJE KATEGORIJE “A“  6.a, 7a, in 7b.
Zveza izdaja samo potrdila o udeležbi na tekmovanjih za orožje kategorije A.

Udeležba na treh tekmovanjih pod okriljem zveze ASZS v zadnjih dvanajstih mesecih.
Društvo pošlje zvezi Vlogo za potrdilo zveze – Kategorija A

Društvo potrjuje, da strelec izpolnjuje pogoje 17.a člena ZOro‐1, ki jih mora prosilec potrdilaizpolnjevati za orožja iz 6.a točke, 7.a in 7.b točke kategorije A.

Društvo je kazensko odgovorno za resničnost podatkov.

Zveza za orožje kategorije B ne izdaja zveza potrdil!

Društvo izda v skladu z tretjo alinejo 17. člena zakona o orožju in tretjim odstavkom 4. člena pravilnika o izvajanju Zakona o orožju potrdilo članu za ureditev športne orožne listine.

Zakon o orožju:

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO1440

Pravilnik o izvajanju zakona o orožju:

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV5564